New project

Emma Olbers har fått uppdraget att gestalta inredningen till gamla biblioteket i nya Nationalmuseum. I Olbers uppdrag ligger att ta fram en lösning för både lös inredning och exponering av arkiv- och bokrelaterat material.