Elle Deco Årets Designer

Estetik och ekologi, hantverk och hållbarhet, kvalitet och klimat – Årets designer förenar alla dessa begrepp i sitt arbete och är en drivande kraft i designvärlden. Helhetstänkande, ansvar och originalitet genomsyrar allt hon gör, löd Elle Deco Awards motivering.