Ersta Nya Sjukhus

Utifrån Erstas önskemål om en lugn och omvårdande miljö har Emma Olbers (sedan 2018) arbetat fram ett kulör- och materialkoncept för Erstas nya sjukhus fasta och lösa inredning. Tengbom har varit ansvarig arkitekt.

– Förutom Erstas önskemål var det för mig viktigt att skapa mig en bild av historien och närmiljön. Jag gick runt och tittade på byggnaderna på Erstaklippan och försökte skapa mig en bild av det visuella som är Ersta. För mig blev upplevelsen av den ockragula kulören väldigt stark, en färg man ser återkomma på flera byggnader och på muren, den äldst bevarade delen från Ersta diakonis historia, säger Emma Olbers.

Grunden i konceptet bygger dels på vad jag kallar det visuella arvet och Erstas historia men också på Erstas värdegrund, se människan. Ledorden i arbetet med interiören har varit trygg, lugn, äkta och välkomnande.

Trygg miljö har vi försökt skapa med dels mörkare golv som ger en stabil känsla och sedan med ockran på för patienten viktiga delar av interiören, vilket ökar orienterbarheten. Mattorna på plan 2-7 är specialframtagna och Emma har färgsatt dem just för att få till de varma jordfärgerna. Vi har också varit ärliga i materialvalen, att material är av vad de utger sig för att vara, både visuellt och taktilt, till exempel genom att använda massivt trä i receptionsdiskarna.

– Hela det interiöra konceptet bygger på känslan av att bli personligt bemött. Den tryggheten tar sig till exempel uttryck i att vi har golv som ”landar”. Att vi valt material och mattor som är mörkare, och så går de ljusare färgerna istället uppåt. Det i sig skapar en känsla av att man som besökare landar. Av att det här är något väldigt stabilt, säger Emma Olbers.

Lugn och harmonisk miljö har Emma försökt skapa genom en palett av varma och ljusa jordfärger och att kulörerna går ton i ton.

– Av de gamla parkträden som sågades ned för att göra plats för nybyggnaden har vi stillverkat en del av inredningen; huvudreceptionen, altaret och bänkarna, vilket skapar en äkta, genuin känsla med historia på riktigt, säger Emma Olbers.

En annan historisk detalj, som man kan se många exempel av på Erstas museum, är de knypplade spetsarna – ett hantverk Ersta-systrarna var vida kända för. Emma har stiliserat en av spetsarna och skapat en kontrastmarkering som syns genomgående på alla stora glaspartier runt om i sjukhuset.

Ytterligare en historisk detalj som fått modern utformning är lampan ”Marie”, designad av Emma och producerad av Ateljé Lyktan.– Inspirationen till lampskärmens utformning kommer från systrarnas mössor som alla diakonissor, tillika sjuksköterskor, bar då Ersta diakoni grundades för mer än 170 år sedan.

Väggtextilien i andaktrummet är specilframtagen för Ertsa, formgiven av Emma och producerad av Asplund. Här symboliserar vetet livets bröd. De första vetesorter Emmer, Enkorn och Spelt syns till vänster och svenska kultursorter till höger. Olbers ville även väcka tankar om den klimatkris vi befinner oss i. Vi behöver dels större biologisk mångfald men också stora rötter som kan binda kol. Mitten av textilen pryds därför av det nyframtagna perenna vetet, Kernza, med sitt kraftiga rotsystem.