Palmgrens väska rotting

Ett samarbete med gemensamma värden, där hantverkskunnande, kvalite´och materialval står i fokus.