Utsläpp per person

Det finns tre sätt att räkna utsläpp per peron; konsumtionsbaserade, produktionsbaserade och territoriella. Generellt kan man säga att det är omfattningen geografiskt som skiljer sig, alltså om utsläppen sker inom landets gränser eller om man inkluderar även utanför. De konsumtionsbaserade är de som tar med även utsläppen för tröjan som har producerats i t ex Indien. Bra info finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Ett ytterligare räknesätt är Overshoot Day vilken dag på året som vårt land har använt upp alla våra resurser.