Nordiska Museet

Ränder, rytm, riktning är en utställning på Nordiska Museet där Greta finns med, utställningen håller på fram till och med augusti 2014.

Vad har Anders Zorns pyjamas, Estlands flagga och trafikledartornet på Arlanda gemensamt? Utställningen Ränder, rytm, riktning vill överraska och ge en aha-upplevelse av att vi faktiskt är omgivna av, utsatta för och kanske till och med beroende av ränder i våra liv. Att ränder påverkar oss mer än vi tror – och på många sätt.

Från och med 4 oktober 2013 samsas en stor variation av ränder på Nordiska museet. I stora hallen visas bilder och föremål med både vardagliga och mer exklusiva ränder, nya och gamla, på längden och på tvären, ur många olika perspektiv. I galleriet intill visas randiga föremål ur Nordiska museets samlingar, från 1700-talet och framåt. Urvalet är gjort av utställningens idé- och formgivare Tom Hedqvist och Synnöve Mork som gav sig ut i magasinen på jakt efter ränder bland de ungefär 1,5 miljoner föremål som finns i samlingarna. De fastnade för flera hundra föremål som alla på ett eller annat sätt är randiga.

Ränderna finns överallt omkring oss, fast vi kanske inte alltid tänker på dem. På kläderna vi bär, i landskapet runt omkring oss, på byggnader, i konst, möbler och textilier. Vad en rand betyder hänger ihop med var, när och hur den används. De kan användas på olika sätt, och signalera olika saker. De kan vara goda och onda, peka ut, visa makt eller varna. Ränder kan ha politisk och ideologisk laddning, de kan vara rebelliska och litterära. Det är sammanhanget som laddar formen med mening. Men tolkningen finns också i betraktarens öga: en och samma linje kan väcka helt olika associationer. Välkommen på en lustfylld, inspirerande och randig resa!

För utställningsidén står, förutom Tom Hedqvist och Synnöve Mork, även Susanne Helgeson, Kerstin Wickman och Sara Kristoffersson. I samband med att utställningen öppnar utkommer boken Ränder, rytm, riktning på Nordiska museets förlag, med Susanne Helgeson som redaktör. Några av landets främsta skribenter och författare inom design, konst, mode, arkitektur, sport, dramaturgi och grafisk form bidrar med texter, liksom ett antal av Nordiska museets kunniga intendenter.

”Boken är ett fördjupande och bildrikt verk där inblick i rändernas historia, betydelse och sammanhang ges liksom förståelse för hur denna enkla forms betydelse har skiftat. Från att utmärka fördömda individer till att signalera trendriktighet, från att kommunicera konfidentiell konsumtion till att utåtagerande ropa kom och köp! Randen skapar också tydlighet, sorterar och organiserar, lockar till sig och styr vår blick. Att randen är en mycket stark, tidlös och användbar symbol framgår med all önskvärd tydlighet i boken Ränder, rytm, riktning.”

Susanne Helgeson, redaktör