Landala på Arkdes

Utställningen Designed to Last tar fasta på några av designvärldens hetaste frågor just nu: långsiktighet, kvalitet, produktion och material.

Hur tänker och arbetar svenska formgivare kring hållbarhet idag? Vad betyder långsiktighet för dem? Hur ska man som designer förhålla sig till att ta fram nya saker, och hur skapar man ett mervärde i en möbel?

Designed to Last speglar några av designindustrins viktigaste frågor just nu – långsiktighet och hänsyn om miljön – och låter en rad formgivare själva berätta om sin syn på sin egen roll i dagens allt snabbare slit och släng-samhälle.

Medverkar gör Fredrik Färg och Emma Blanche, Johan Carpner, Folkform, Calle Forsberg, Petra Gipp, Christian Halleröd, Mass- productions, Melo, Emma Olbers och Carina Seth Andersson.
Urvalet av verk fokuserar på nya arbeten och berör frågor om kvalitet, förnyade produktionsprocesser och användning av material.

Curatorer: Karin Åberg Waern, ArkDes och Hanna Nova Beatrice, Residence.
Utställningen är ett samarbete mellan Residence och ArkDes och är gestaltad av Norges ledande stylistduo Kråkvik & D’Orazio.