Carbon Budget

Ett av det bästa sätten att förstå sina koldioxidutsläpp är att med hjälp av Klimatkontot just räkna ut sina utsläpp. Mitt förslag är sen att man har som mål att sänka sina utsläpp med 20% för varje år. Då följer du också Parisavtalet.