1kg CO2e - materials

Nu eller aldrig - 1kg CO2e
En utställning om våra möblers osynliga påverkan på klimatet, och om att välja rätt

Vilken klimatpåverkan har våra möbler på klimatet? På ett par korta år, fram till 2030, behöver vi halvera mänsklighetens påverkan på klimatet för att nå Parisavtalet. För att lyckas med detta behövs förändringar i allt vi gör, inklusive hur vi inreder och i de möbler som säljs på marknaden. Möbelbranschen måste ta detta på allvar. Tillsammans kan vi göra skillnad.

I utställningen 1kg CO2e visas olika möbelmaterial och deras klimatpåverkan. Genom att mäta koldioxidekvivalenter (CO2e) - det mått som används för att se vilken klimatpåverkan en produkt har - kan vi på ett tydligt sätt se att våra val gör skillnad. En enda stol kan motsvara allt från ett par kilo CO2e, till flera hundra.

Utställningen görs av Emma Olbers, formgivare och
hållbarhetsstrateg, tillsammans med design- och
innovationsbyrån EY Dobermans framtidslabb SALLY, och
med hjälp från Doconomy, vars 2030 Calculator används till att beräkna materialens klimatpåverkan.

”Jag har länge funderat kring olika möblers och materials klimatpåverkan och hur jag som designer på ett enkelt sätt kan förstå hur mina materialval kan göra skillnad. Att visa varje material motsvarande just ett kilo växthusgasutsläpp hoppas jag gör detta greppbart och tydligt,” säger Emma Olbers som ligger bakom utställningen.

“Det här är en fråga om nu eller aldrig. Möbelbranschen måste ställa om snabbt, precis som alla andra. Det börjar med de möbler som utvecklas och de material som används - samtidigt som vi måste ta oss an allt för snabba konsumtionstrender och hur branschen kan tjäna på att hålla liv i allt som redan är producerat, istället för att producera nytt,” säger Kristoffer Lundholm, hållbarhetsansvarig på SALLY, ett framtidslabb inom EY Doberman.

Utställningen visas 7-11 februari 2023 på Möbelmässan i Stockholm.
Utställningen har tagits fram med stöd från EY, Polestar, Nrep, Ludvig Svensson och Tre Sekel.